Ši vieta skirta HMIMMS kursų dalyviams

 
 
  • Šiandien pasaulyje masinių nelaimių ir katastrofų įvyksta vis dažniau. Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, reikia veikti pagal iš anksto parengtą planą, su kuriuo turi būti susipažinęs visas ligoninės personalas, o pats planas turi būti patikrintas pratybų metu.

    Kursai „Pasirengimas veikti masinių sužalojimų ir terorizmo atvejais ligoninėje“ parengti vadovaujantis „Major Incident Medical Management and Support: Hospital“ (HMIMMS) tarptautinio pasirengimo ir pagalbos teikimo standartu.

    Kursų metu dalyviai sužinos kaip turi būti organizuojama pagalba ligoninėje ekstremaliojo įvykio atveju, įgaus pagrindinių organizacinių, komunikacinių, rūšiavimo, greito ir racionalaus pacientų transportavimo į tinkamus ligoninės skyrius įgūdžių.